Czasopismo drukowane „Smak Starówki

Rozmiar: A5 (142 × 203 mm)

Objętość: 24 strony

Nakład: 1000 egzemplarzy

Druk: kolor CMYK, papier 120 g/m2

Częstotliwość wydawania: dwumiesięcznik

Kontent: bogata część informacyjna, wywiady z Artystami, artykuły o tematyce kulturalnej i historycznej, przewodnik w strefie usług.

Profil czytelnika: osoby, zwiedzające Starówkę, konsumenci usług rozrywkowo-turystycznych

Dystrybucja: obiekty turystyczne, restauracje, sklepy, hotele zlokalizowane na Starym Mieście.

Wydawca: Mazgraf Media House