MAZGRAF Media House – innowacyjny Dom Mediowy

Wywiady dla Izb Handlowo-Przemyslowych
Wywiady dla Ambasad
Promocja Galerii Sztuki

Organizacja oraz realizacja wystaw 

Warszawski Barbakan

Wystawa Zimowa

Warszawski Barbakan, Wystawa Letnia

Innovative 3D Print